Společnost Rellox s.r.o. poskytuje komplexní služby při koupi a prodeji zahraničních realit. Nabízíme apartmány, domy a luxusní nemovitosti zejména u moře, v Alpách, u golfu a v metropolích. Naše databáze obsahuje nabídky z téměř třiceti zemí, např. Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Sardinie, Mallorca, Chorvatsko, USA atd.

 

Koupě nemovitosti

 
Koupě rezidenčních nemovitostí v zahraničí se řídí zákony a daňovým systémem platným v zemi, kde se nemovitost nachází, takže podmínky investic se liší. Většina zemí je nicméně zahraničním investorům do rezidenčních nemovitostí otevřená nebo se dokonce snaží zahraniční investice podporovat. Z pohledu českých investorů bylo do nedávna v některých zemích nutné pro koupi nemovitostí zakládat místní firmu a na tuto firmu nemovitost koupit, např. v Itálii nebo v Rakousku. Vstupem ČR do EU se tyto komplikace ve většině investičně zajímavých zemí odstranily a je již možné kupovat na fyzickou osobu (nebo právnickou osobu se sídlem v ČR) bez nutnosti zakládat firmu v zahraničí. V některých zemích ovšem platí, že pro určitý typ nemovitostí nebo u konkrétních nemovitostí a projektů požaduje místní obec, aby kupující měl v daném místě trvalý pobyt. Těchto nemovitostí je ovšem z obecného pohledu relativně málo. Zvláštní podmínky jsou zpravidla uplatňovány v případě investice do památkově chráněných nemovitostí či zemědělské půdy. V každém případě doporučujeme osobní konzultaci ohledně podmínek investice při zvažování výběru cílové lokality.

S koupí souvisejí také vedlejší náklady na její realizaci. Kupující platí ve většině zemí buď daň z převodu nemovitosti (na rozdíl od ČR, kde platí daň z převodu prodávající) nebo DPH (v případě nových nemovitostí). Dále platí kupující notářské poplatky a poplatky za vklad do katastru nemovitostí, případně jiné regionálně specifické poplatky. Rellox zajišťuje pro své klienty komplexní servis převodu vlastnictví včetně zajištění zaplacení všech souvisejících poplatků a daní.

 
 
 


 

Rellox - Zahraniční reality. Navštivte také další stránky specializované na reality v jednotlivých zemích: Reality Rakousko | Nemovitosti Rakousko | Nemovitosti Itálie | Nemovitosti Francie | | Reality Švýcarsko | Pokud se kromě nemovitostí v Alpách zajímáte také o přímořské lokality, zkuste: Nemovitosti Chorvatsko | Nemovitosti Mallorca | Nemovitosti Sardinie | Reality Španělsko | Nebo zjistěte, jak koupě nemovitosti v zahraničí probíhá. | Právní ustanovení